12.21.2554

กสพท เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ สนามสอบ 12 ธรรมศาสตร์


 
สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ทำให้สถานที่ราชการหลายแห่งได้รับผลกระทบ รวมถึงสถานที่สอบของสนามสอบ 12 ธรรมศาสตร์ ได้รับความเสียหาย ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ
 
ดังนั้น กสพท. จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ของสนามสอบ 12 ธรรมศาสตร์ จากเดิมคือ อาคารเรียนรวม กลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เปลี่ยนเป็น อาคารศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตขอให้ผู้สมัครสอบที่สอบสนามสอบ 12 ธรรมศาสตร์ สั่งพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบใหม่อีกครั้งได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 
2555 เป็นต้นไป
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า