3.28.2558

รับตรง59 โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 10 ม.เกษตรศาสตร์ 59 เปิดรับสมัคร 1 เมษายนนี้

รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2558
เพื่อเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม  2558
 โดยสมัครทาง Website
http://reg.registrar.ku.ac.th./quota-admission/
 
รายวิชาที่เปิดสอน
      คณิตศาสตร์              เคมี                ชีววิทยา                ฟิสิกส์      

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ
ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า