3.29.2558

รับตรง58 โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพาจึกประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
   
- รับสมัครวันที่ 14 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2558   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102442
 ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
   
- รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2558   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102442

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า