3.29.2558

รับตรง58 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาคปกติ 2558 รอบที่ 3

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2558
 ระบบรับตรง (จำนวน 10 สาขาวิชา)
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชา-ไม่มีการสอบ/สอบเพียง 2 สาขาวิชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)
 ระบบรับตรง : ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตร 5 ปี (เน้น 2 ภาษา)ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ(ป.โท เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 18,000/ภาคเรียน
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
สอบวันที่ 15  พฤษภาคม 2558
 ระบบรับตรง : สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว(Educational Cooperation Program) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และเรียนที่ Vanung University ประเทศไต้หวัน 3 ปี
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 35,500/ภาคเรียน
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
สอบวันที่ 15  พฤษภาคม 2558
 ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรหลักสูตร 4 ปี (จำนวน 5 สาขาวิชา)
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)
 ระบบรับตรง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ หลักสูตร 4 ปี
รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป)
โควตาพิเศษ
โครงการ : โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จำนวน 35 สาขาวิชา) 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ
มหาิวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร 

รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2558
(ทุกสาขาวิชาไม่มีการสอบ)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า