3.02.2558

ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3 ม.มหิดล

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดโครงการค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3 โดยเปิดรับสมัคร ระดับ ม.4-6 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 24 เม.ย. 58 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักเรียนทั่วประเทศได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี การจัดการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อปรับทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกษตรให้แก่นักเรียน 
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า