3.23.2558

รับตรง58 วิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาภรณ์ หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬาภรณ์ ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครผ่าน Internet รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2558
หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก                       30 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต                   30 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ         30 คน
สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล                  20 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์                  10 คน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า