3.10.2558

รับตรง58 ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ประกาศรับสมัครรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
   - รับสมัครวันที่ 3 มีนาคม - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328, 332
 ประกาศรับสมัครรับตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
   - รับสมัครวันที่ 3 มีนาคม - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328, 3321

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า