3.10.2558

รับตรง58 ทุน 50% คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้า 58

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
สมัครเรียนโดยรับทุนครึ่ง - ปีการศึกษา 2558
เงื่อนไข: ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป, ผ่านการสอบสัมภาษณ์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
  • ? วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  •  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  •  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ
  •  วิศวกรรมโลจิสติกส์
  •  วิศวกรรมการจัดการธุรกิจระบบราง
  •  วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
หน้าเว็บไซต์ http://engineer.utcc.ac.th/?p=student_apply-form

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า