3.31.2558

รับตรง58 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2

รับตรง โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
สมัครได้ตั้งแต่วันที่30 มีนาคม – 1 พฤษภาคม 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-561-3474 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า