3.10.2558

โค้งสุดท้าย รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 58 ปิดรับ 13 มี.ค. นี้

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ม.ธรรมศาสตร์ 58
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี 2558-2567 โดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดพื้นที่ภูมิลำเนาของบุคคลที่เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่  ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 36 จังหวัด
เปิดรับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า