3.29.2558

รับตรง 58 สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ด้วยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า