3.23.2558

รับตรง58 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล อำนาจเจริญ รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงโดยคณะ (รอบ2)
กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 16 มี.ค. - 24 เม.ย. 58ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 
259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามเท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
วันที่ 12 พ.ค. 58ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 พ.ค. 58สอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 มิ.ย. 58ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 18 มิ.ย. 58รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษา ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณเดือน ส.ค. 58ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และลงทะเบียน (แจ้งภายหลัง)
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า