3.10.2558

รับตรง58 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558 ด้วยระบบคัดตรงจากพื้นที่ 
เปิดรับสมัครด้วยตัวเอง 16-27 มีนาคม 2558
เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ 16-20 มีนาคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า