3.23.2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 จำนวน250 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัคร
เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ สอบตรง จำนวน 250 คน
เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2558
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://law.kku.ac.th/ent/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า