3.13.2558

รับตรง58 3 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด
ม.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครวันนี้ถึง30 เมษายน 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า