3.23.2558

รับตรง58 ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนของชาติที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะตนทางด้าน ดนตรีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการสร้างผู้ที่มีความเป็นเลิศทาง ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2) มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนที่รับเข้าศึกษา
- สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 12 คน
-สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 12 คน

เปิดรับสมัคร 11-27 มีนาคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า