3.10.2558

โค้งสุดท้าย รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 58 ปิดรับ 15 มีนาคมนี้

โครงการรับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร  
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 6 สาขาวิชา 135 คน

 
สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาโบราณคดี 20 คน
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 20 คน
สาขาวิชามานุษยวิทยา 20 คน
สาขาวิชาภาษาไทย 30 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 25 คน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 คน

เปิดรับสมัคร ถึง 15 มีนาคม 2558
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า