3.10.2558

รับตรง58 หลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร

โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา
(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
  1. ภาษาเกาหลี 30 คน
  2. ภาษาจีน 70 คน
  3. ภาษาญี่ปุ่น 70 คน
  4. ภาษาเวียดนาม 30 คน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า