3.28.2558

รับตรง58 คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 58 รอบ 2 เปิดรับ 1-30 เมษายน นี้

สืบเนื่องจากการที่คณะมัณฑนศิลป์ได้ดำเนินโครงการ“การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 (โครงการปกติ)” เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น ปรากฏว่า
มีผู้สอบคัดเลือกและมารายงานตัวสอบ สัมภาษณ์ได้ไม่ครบจำนวนรับที่กำหนดไว้ตามแผนการรับนักศึกษา
ในสาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา
และเครื่องเคลือบดินเผา ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 (โครงการปกติ) ครั้งที่ 2 เพื่อรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่ขาด
ให้ครบตามแผนการรับนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2558 ต่อไป 
สาขาที่เปิดรับ
เปิดรับสมัคร  1-30 เมษายน 2558 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า