12.05.2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม (กรณี สทศ. เพิ่มคะแนน PAT 3 อีก 6 คะแนน) บางมด


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม

(กรณี สทศ. เพิ่มคะแนน PAT 3 อีก 6 คะแนน)
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบต้องชำระค่าสมัครสอบ
ภายในวันอังคารที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2555

Download รายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
Download ใบชำระเงินค่าสมัคร
Link ตรวจสอบผลการคัดเลือก และสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
Link ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร ประมาณ 1 วัน

ทุึกสาขาวิชาสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555

ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555

กำหนดการสอบข้อเขียน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
  • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
>> สาขาวิชาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว <<

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า