12.24.2555

รับตรงพิเศษ ACC.BIZ.SMART เรียน 5ปี ตรีควบโท ม.มหา 
คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตร ACC.BIZ.SMART เรียน 5ปี 2 ปริญญา   ประจำปีการศึกษา 2556   จำนวนที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 880 คน
 
เกณฑ์คัดเลือกสายสามัญ GPAX 10% GPA รายวิชา 20% GAT 70%  ( GPAX 2.5 ขึ้นไป )
เกณฑ์คัดเลือก ปวช/กศน   GPAX 20% GPA รายวิชา 80%
รับสมัคควันนี้ถึง 3  มีนาคม 2556
 
(ค่าเทอม  unigang คำนวนแล้ว ปริญญาตรี น่าจะ 14000 บาทต่อเทอม )
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.acad.msu.ac.th/2012/fileUpload/2012-12-12132827.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า