12.13.2555

รับตรง โครงการรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2556         โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกบการสมัครสอบคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซียศึกษา จํานวนที่รับเข้าศึกษา 100 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
เริ่มจําหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555 – 18 มีนาคม 2556
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 18 มีนาคม 2556
เว็บไซต์หลัก  http://www.russianstudies-tu.com/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า