12.21.2555

รับตรง ทั่วประเทศ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 2556


ประกาศรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกต่อในระดับปริญญาตรี ณ คณะวิทยาการจัดการ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2556 โดยใช้ผลคะแนน GAT-PAT ในการคัดเลือก เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 มกราคม 2556

ประกาศรับสมัครนิสิต ปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยการจัดการประจำปีการศึกษา 2556 โดยพิจารณาจากคะแนนสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT และ PAT โดยรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต วิธีการสมัครและหลักฐานการสมัครดังนี้ 
1. กรอกใบสมัครผ่านระบบการับสมัครเลือกเมนู สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2. Upload เอกสารประกอบการสมัคร 
-รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน 
- ใบรายงานผลการเรียน ปพ.๑:๔ 
-ใบรายงานคะแนน GAT,PAT1
รายละเอียด   http://sbba.ms.src.ku.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า