12.05.2555

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556


Feature 1
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

หลักสูตรที่เปิดรับ สาขาละ 20 คนได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชั่น 
 
รับสมัครตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2555 ถึง 4 มกราคม 2556

รายละเอียด  http://www.ic.kku.ac.th/pdf/20121203124747649.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า