12.06.2555

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556


รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556

UploadImage

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556

หลักสูตรที่เปิดรับ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศ 20 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก 20 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ 20 คน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดียและแอนิเมชั่น 20 คน

คุณสมบัติ
1. กำลังศึกษาในภาคการเรียนสุดท้ายของชั้น ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับม. 6 หรือเทียบเท่า
2. มีคะเเนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
   - คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 500
   - คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 173
   - คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 61
   - คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650
   - คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
   - คะแนน SAT  ไม่ต่ำกว่า 1000
   - คะแนน CU-TAP  ไม่ต่ำกว่า 550
3. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

กำหนดการ
UploadImage
 


 
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า