12.09.2555

รับตรง โครงการทุนมหาดไทย ปีการศึกษา 2556

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถืออิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภูมินำเลาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,สตูล และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ,เทพา,นาทวี และสะบ้าย้อย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่งตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2556
สถาบัน 9 แห่ง ได้แก่
1 เกษตรศาสตร์
2 ขอนแก่น
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 เชียงใหม่
 5 ธรรมศาสตร์
6 มหิดล
7 ศิลปากร
8 มศว
9 สงขลานครินทร์
รับสมัคร 10 มกราคม 2556 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.entrance.psu.ac.th/2556/news/pdf/56_mahatthai.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า