12.27.2555

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556


รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2556
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556

คุณสมบัติ 
เป็นผู้สำเร็จ หรือ กำลังศึกษาในชั้น ม.6  มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 
เกณฑ์คัดเลือก  GAT 20% PAT1  30%  PAT2 50%

สาขาที่เปิดรับ สาขาวิชาละ 60 คน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
-สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
 
ระเบียบการ http://www.sbai.agro.ku.ac.th/inews/photo/215.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า