12.03.2555

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2556


รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2556

UploadImage


รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2556คุณสมบัติ
- ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 , หรือ ปวช ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ

กำหนดการ
รายการวันที่/ เวลา
1.การสมัครทางไปรษณีย์
   1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์ <<กดคลิก
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ และต้องแนบ
ธนาณัติฉบับจริง , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาพร้อมใบสมัคร)
1 ธ.ค. 2555 – 31 ม.ค. 2556
2.การสมัครทางอินเทอร์เน็ต
   2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน <<กดคลิก
นำแบบฟอร์มชำระเงินนี้ไปชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
สามารถชำระเงินได้ 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ
       - บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
       - บมจ.ธนาคารทหารไทย
       - บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
       - บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
1 ธ.ค. 2555 – 17 ก.พ. 2556
   2.2 ภายหลังที่ชำระเงินผ่านธนาคาร มาแล้วอย่างน้อย 4 วัน
ให้เข้าไป กรอกใบสมัคร <<กดคลิก และจะปิดรับการกรอกใบสมัคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 . หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)
หลังวันชำระเงิน4วัน
ถึงวันที่ 21 ก.พ. 2556
เวลา 16.00 น.
3.การสมัครด้วยตนเอง
แต่งกายชุดนศ.สถานศึกษาเดิม หรือ ชุดนศ.ปกติ หรือชุดสุภาพ
(หากสวมกางเกงยีนส์ เลื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจรณาให้สมัคร)
23 - 24 ก.พ. 2556
เวลา 09.00 น. -16.00 น. 
4.สอบข้อเขียน
   4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   4.2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
   4.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
   4.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร์
   4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

16 มีนาคม 2556
17 มีนาคม 2556
18 มีนาคม 2556
18 มีนาคม 2556
18 มีนาคม 2556
5.ประกาศผลสอบข้อเขียน27 มีนาคม 2556
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
6.สอบสัมภาษณ์
     6.1 ระดับปวส. และ ระดับปริญญาตรี 
31 มีนาคม 2556
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
     6.2 ระดับปวช.
     (ผู้เข้าสอบต้องสอบสัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง
ที่มทร.ล้านนา(อ. ดอยสะเก็ด) )
31 เมษายน 2556
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
7.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์4 เมษายน 2556
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
8.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม1/56) และ ค่ากิจกรรมอื่นๆตามประกาศของแต่ละเขตพื้นที่


สมัครออนไลนืได้ที่ : http://entrance.rmutl.ac.th/Bh/code/app_login.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า