12.01.2555

รับตรง56 ร่วม ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี , กรุงเทพ , รัตนโกสินทร์ 2556


การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 , ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2556
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้าร่วมโครงการระบบรับสมัครสอบตรงประกอบไปด้วย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รับสมัคร 1 ธันวาคม 2555 ถึง  28  กุมภาพันธ์ 2556
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.info.rmutt.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า