12.04.2555

รับตรง ราชมงคลธัญบุรี วุฒิ ม.6 - ปวช.- ปวส.


รับตรง ราชมงคลธัญบุรี วุฒิ ม.6 - ปวช.- ปวส.

UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี (สอบตรง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2556  

ในระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่  สมัครผ่านเว็บไซต์
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดระเบียบการการสอบคัดเลือก  ทั้งวุฒิ ปวช / ม. 6 และ ปวส.ได้ที่เว็บไซต์  สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
การเปิดรับสมัคร
  • คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
     
  • คุณวุฒิ ปวส. เริ่มวันที่ 4 ธันวาคม 2555
วันสอบ
  • คุณวุฒิ ปวช. และ ม.6 วันที่ 16-18 มีนาคม 2556
  • คุณวุฒิ ระดับ ปวส. วันที่ 18 มีนาคม 2556
  • ผู้สมัครสอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องสอบความถนัดในวิชาชีพ วันที่ 18 มีนาคม 2556
การสอบระบบรับตรงนี้ เป็นการรับร่วม 3 มหาวิทยาลัย ระหว่าง มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ และ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสามารถเลือกสอบในสาขาเดียวกัน แต่ข้ามมหาวิทยาลัยได้
แต่ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีจะไม่มีการเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่1 จะเปิดให้เลือกสาขาวิชาในปีที่2 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนก่อนและสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองว่าต้องการเรียนสาขาวิชาใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ โทร. 02-549 3613-5

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า