12.27.2555

ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ม.หอการค้า 2556มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 24 ทุน
รับสมัคร 14 มกราคม –18 กุมภาพันธ์2556
โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า