12.09.2555

"รับตรง"มข.เปิดโอกาสเด็กอีสานเข้าศึกษา ปี'56

  มข.เปิดสนามสอบ 20 จังหวัด ให้โอกาสนักเรียน 45,000คน จองเก้าอี้เข้าเรียนทุกคณะในมข.จำนวน 3,500 ที่นั่ง หวังสานฝันบัณฑิตลูกอีสานให้เป็นกำลังของชาติ
      
       ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดสอบด้วยวิธีรับตรงเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในภาคอีสานเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยกำหนดให้มีสนามสอบทั้งสิ้น 20 จังหวัด และได้ดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมีนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมสอบ จำนวนประมาณ 45,000คน โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดสอบด้วยวิธีรับตรง หรือ ระบบโควตา จำนวน 3,500 ในทุกคณะที่เปิดสอน และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมการสอบด้วย มีนักเรียนพิการเข้าสอบจำนวน 10 คน ที่มาจากในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มผู้พิการทางร่างกายแต่มองเห็นและได้ยินสามารถเข้าสอบร่วมกับนักเรียนปกติ ส่วนผู้พิการทางสายตาทางกรรมการผู้ดูแลการสอบจะเป็นผู้อ่านโจทย์ข้อสอบร่วมกับการทำข้อสอบแบบอักษรเบรลล์
      
       "มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจำนวนเปิดรับ 3,500 ลำดับ ซึ่งอาจไม่มากเพียงพอกับนักเรียนที่หวังจะสอบเข้ามาเรียนที่นี่ แต่การสอบครั้งนี้นักเรียนสามารถใช้คะแนนจากการสอบครั้งนี้เลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายกับ มข. ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนอีก 12 แห่งได้อีกด้วย"
      
       นางสาวรัชนก อ่อนเหลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนขามแก่นนคร หนึ่งในผู้เข้าสอบในครั้งนี้ กล่าวว่า การเข้าสอบครั้งนี้มีความคาดหวังที่จะได้เข้าเรียนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ "มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นปลัดอำเภอ และตลอดการสอบทั้งสามวันที่ผ่านมา ก็ได้ประเมินตนเองในการทำข้อสอบถึงแม้จะไม่มั่นใจ แต่ตนเองก็สามารถทำได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งก่อนมาสอบด้วยวิธีรับตรงได้มีการเตรียมความพร้อมและทบทวนวิชาในกลุ่มเพื่อน และขอฝากว่าหากทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดแนะแนวแนวทางความรู้ความถนัดเฉพาะสำหรับแต่ละคณะวิชา ก็น่าจะช่วยให้นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น"
      
       นายธนทัต ศศิพงศ์อนันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคาดหวังที่จะเข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ การทำข้อสอบตลอดทั้งสามวันสามารถทำได้ แต่ก็ยังไม่มั่นใจ "จากการพูดคุยกับเพื่อนหลายคนก็ทำข้อสอบได้เหมือนกัน ความพร้อมก่อนเข้าสอบก็มีการทบทวนความรู้กับกลุ่มเพื่อน และอาจารย์ก็ได้มีการจัดทบทวนความรู้ให้ด้วย สำหรับความคาดหวังก็มีเผื่อใจไว้บ้าง มีสนใจที่จะเรียนในสถาบันการศึกษาในกรุงเทพด้วย แต่ถ้าได้โอกาสเข้าเรียนที่ มข. ก็อยากเรียนที่นี่มากกว่า เพราะเป็นบ้านเกิดของตนเอง"

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น(ภาพประกอบ)
       ปิดท้ายที่ นางสาวอนุธิดา จันทร์พลงาม นักเรียนพิการทางสายตา จากโรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวว่า มีความหวังที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งได้มีการเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับเด็กปกติ "ก่อนสอบได้ทบทวนบทเรียนร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียน และทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ทำให้การเข้าสอบในครั้งนี้มีความพอใจในการทำข้อสอบมาก ด้านการดูแลผู้พิการในการเข้าสอบดีมาก เพราะทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมีการจัดสถานที่เฉพาะเพื่อการสอบ การทำข้อสอบที 2 วิธี คือ วิชาภาษาไทย อังกฤษ สังคม จะทำข้อสอบอักษรเบรลล์ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะมีกรรมการผู้ดูแลการสอบเป็นผู้อ่านโจทย์"

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า