12.07.2555

รับตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา 2556


รับตรง โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา 2556

UploadImage


โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2556คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียน วิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนภายในประเทศ

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 

กำหนดการ
UploadImage
UploadImage

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า