12.04.2555

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร


นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556 

โดยเริ่มขายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 13 มีนาคม 2556

ระเบียบการรับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร 

UploadImage

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า