12.26.2555

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ นานาซาติ IUP ม.เกษตรศาสตร์ 2556


 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
 
สาขาที่เปิดรับสมัคร
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
- สาขาเครื่องกล
- สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
 
รายละเอียด 
 
เว็บไซต์หลัก  http://iup.eng.ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า