12.24.2555

รับตรง โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รอบที่ 2 2556


  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2556 รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น (รอบที่3 11 ก.พ. - 3 มี.ค.56)
          สาขาที่งดรับมี 2 สาขา คือ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว และสาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ ส่วนสาขาเทคโนโลยีอาหารเปลี่ยนแปลงจำนวนรับ จาก 30 คน เป็น 20 คน
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          -มีสัญชาติไทย
          -เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
          -มีความประพฤติดี
          -กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
          -ไม่เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2556
รายละเอียดทั้งหมด  http://app.surat.psu.ac.th/applicant/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า