12.01.2555

รวม โครงการรับตรง ที่จะปิดรับสมัคร ธันวาคม 2555


รวม โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2556 ที่จะปิดรับสมัคร ภายในเดือน ธันวาคม นี้จ้า
เข้ามาย้ำกันอีกครั้งว่าจะมีโครงการไหนปิดรับ บ้าง ^__^
มหาวิทยาลัยโครงการหมดเขต 
TNIสอบชิงทุน สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น2 ธค
ราชภัฏเชียงรายรับตรงปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2 ธค
มอ.โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา2 ธค
นราธิวาสคณะพยาบาลศาสตร์
ระบบโควตา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6 ธค
ลาดกระบังโควตา วิทยานาโนเทคโนโลยี 7 ธค
เกษตรศาสตร์รับตรง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์7 ธค
แม่โจ้โควตาโครงการเปิดบ้าน-เปิดประตูสู่ชุมชน 8 ธค
เกษตรศาสตร์รับตรง คณะ เศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา11 ธค
เกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ศรช. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาส  ศรีราชา ( เว็บคณะอาจจะเสียอยู่)12 ธค
มหาสารคามรับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 12 ธค
เกษตรศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 ธค
ธรรมศาสตร์รับตรง BMIR รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์14 ธค
เกษตรศาสตร์ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย14 ธค
เกษตรศาสตร์รับตรง คณะวนศาสตร์ 14 ธค
เกษตรศาสตร์รับตรง คณะเทคนิคสัตวแพทย์ 14 ธค
ขอนแก่นรับตรง สถาปัตย์ โครงการช้างเผือก15 ธค
สวนสุนันทาโควตา เพชรสุนันทา และ โควตาอื่นๆ20 ธค
ราชมงคลกรุงเทพทุน Young Professional Retailer 20 ธค
มอ.โครงการ"ต้นศิลป์" สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ21 ธค
ศิลปากรรับตรงพิเศษ  เครื่องกล + ธุรกิจวิศวกรรม รอบที่ 2 21 ธค
มศวรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นอตติงแฮม21 ธค
เกษตรศาสตร์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย กำแพงแสน27 ธค
โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ28 ธค
วลัยลักษณ์ทุน 20 ปีวลัยลักษณ์ รับทั่วประเทศ !!31 ธค
แม่โจ้รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 255628 ธค
ม.อ.โครงการ "โควต้าวิศวกรรมศาสตร์ 28 ธค
กรุงเทพฯรับตรง คณะพยาบาลเกื้อการุณย์28  ธค
รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา29 ธค
เกษตรศาสตร์รับตรง เกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ31 ธค
ขอบคุณ   http://unigang.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า