1.29.2556

รับตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


ด้วยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 (โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ)
รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2556 ถึงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2556
รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  (043)363162 ต่อ 0

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลได้ที่ http://www.facebook.com/tbcmd.kku

หรือพี่อาร์ม  085-477-5668 ,พี่มีมี่  081-718 8440

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า