1.14.2556

รับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหิดล นครสวรรค์ตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในปีการศึกษา 2556 ขอขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
รายละเอียด  http://www.na.mahidol.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า