1.23.2556

ปัญญาภิวัฒน์รับเรียนต่อป.โท พร้อมแจกทุึนปีการศึกษา 2556


ปัญญาภิวัฒน์รับเรียนต่อป.โท พร้อมแจกทุึนปีการศึกษา 2556

   UploadImage


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
รูปแบบของหลักสูตร
 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท เรียนทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาเรียน 2 ปี (4 ภาคการศึกษา)
 
วัน-เวลาเรียน
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.
 
กำหนดการ
รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนและสอบชิงทุนการศึกษา 
ตั้งแต่บัดนี้  -  วันที่ 22 มีนาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทางเว็บไซต์
วันที่  25 มีนาคม 2556
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
วันที่  30 - 31 มีนาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์   
วันที่  25 เมษายน 2556
 
ยืนยันสิทธิ์นักศึกษา/ชำระค่าเล่าเรียน ครั้งที่ 1 
วันที่ 26 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
 
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา / ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ
วันที่ 4  พฤษภาคม 2556
 
เริ่มเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
กิจกรรม MBA First Meet
วันที่ 22  -  23 มิถุนายน 2556
 
สถานที่เรียน
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี

ข้อมูลทุนการศึกษา

UploadImage
 
วิธีการสมัคร
 
วิธีการสมัครเรียน มี 3 วิธี ดังนี้
 
 
 
ขั้นตอนยื่นใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้
 
1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัครเรียนออนไลน์
 
2. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่กรอก และคลิก "ยืนยันการสมัครเรียน"
4. พิมพ์ใบสมัคร และจดเลขที่ใบสมัคร เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
 
5. ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา เข้าบัญชีชื่อ
 
บัญชีกองทุนทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์
เลขที่บัญชี 147-4-71525-5
 
6. โปรดระบุสาขาที่สมัครให้ชัดเจน เมื่อชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งสำเนาการชำระเงิน
ทางโทรสารหมายเลข 0 2832 0391 (กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนส่ง FAX โทร. 0 2832 0413, 0 2832 0280 หรือ 081-481-7317)
 
 
สมัครทางไปรษณีย์
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
 
สมัครด้วยตนเอง
ณ จุดรับสมัครนักศึกษา หน่วยงานนวัตกรรมการศึกษา อาคารอำนวยการชั้น 2
โดยขอความอนุเคราะห์ผู้สมัคร แจ้งวัน-เวลาในการเข้ามาสมัครแก่เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วันที่โทร. 0 2832 0413, 0 2832 0280 หรือ 081 481 7317
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสัมผัสประสบการณ์ห้องเรียนจริง
โทรศัพท์: 0 2832 0413, 0 2832 0416, 0 2832 0280
โทรสาร:   0 2832 0391
E-Mail:     mba@pim.ac.th
Website:  www.pim.ac.th/mba
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 หมู่2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
สถานที่ใกล้เคียง:  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เมืองทองธานี

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า