1.21.2556

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี 2556    รับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตภูมิภาคกลางตอนล่าง 9 จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม และภาคใต้ตอนบนมี 7 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช
  ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม. 6) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ผลการเรียนสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25 โดยใช้คะแนน GAT /PAT เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก
รายละเอียดทั้งหมด http://entrance.surat.psu.ac.th/news.php?id=32

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า