1.14.2556

โครงการ “Science Access 13 กุญแจวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ใน 4 รายวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าระดับอุดมศึกษา ที่กำลังจะมาถึง
ระยะเวลาการรับสมัคร : 12 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2556
ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน : 18 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2556 โดยเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ : 1,200 บาท
สถานที่จัดการเรียนการสอน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากโครงการ
1. ได้ทบทวนความรู้ ได้ความรู้ใหม่เพิ่ม สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ
2. ได้รับหนังสือเรียน จำนวน 4 เล่มที่รวบรวมเนื้อหาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายใน 4 รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์
3. ได้สัมผัสบรรยากาศการเข้าห้องปฏิบัติการทดลองจริง
4. ได้พบปะเพื่อนใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://sciaccess13.blogspot.com/
http://www.facebook.com/sciaccess13

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า