1.01.2556

รับตรง + ทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2556 รอบที่ 2


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี, สมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)
และทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)    ประจำปีการศึกษา 2556

1. ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2556
2. สมัครเข้าศึกษาในโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)
 3. ทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ (รอบที่ 2)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า