1.03.2556

รับตรง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2556


รับตรง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2556

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
 วิทยาลัยการอาชีพตากใบ

  ระดับปริญญาตรี
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า