1.16.2556

รับตรง รอบที่ 2 รับวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 2556


การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1
รอบที่ 2 รับวิทยาลัยแพทยศาสตร์,คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 1 พฤษภาคม 2556
รับสมัครวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-5500-12 หรือ  02-997-2200 ต่อ 5500 - 5510
 
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
2,700,000
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
4,200,000
คณะเภสัชศาสตร์
107,900
185,400
249,300
364,000
263,500
424,000
1,594,100

คณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีค่าอุปกรณ์สำหรับศึกษาอีกประมาณ 650,000 บาท
สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน
01 : (ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ) คะแนนเ็ต็ม 150 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค.56 เวลา 09:00-12:00 น.
02 : (คณิตศาสตร์์) คะแนนเ็ต็ม 100 คะแนน สอบวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค.56 เวลา 13:00-16:00 น.
03 : (วิทยาศาสตร์) คะแนนเ็ต็ม 150 คะแนน สอบวันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ค.56 เวลา 09:00-12:30 น.
ประกาศผลสอบข้อเขียน วัี่นอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศผลทาง WebSite สอบถามข้อมูลผลการสอบข้อเขียน หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-791-5500-10

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า