1.01.2556

รับตรง + ทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษฯ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. 2556 รอบที่ 2


 การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตา
โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัคร 1-20 กุมภาพันธ์ 2556
คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล  4 อำเภอในจังหวัดสงขลาได้แก่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และ นาทวี
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 เป็นนักเรียนสายวิทย์ - คณิต  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.5
เกณฑ์คัดเลือก
- ใช้คะแนน GAT PAT1  PAT2
รายละเอียด  http://www.fish.ku.ac.th/pdf/EDU2556-02.pdf

การสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาส
การศึกษาต่อบุตรชาวประมงประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัคร 1-20 กุมภาพันธ์ 2556 
คุณสมบัติ 
- กำลังศึกษาในชั้น ม.6 เป็นนักเรียนสายวิทย์ - คณิต  มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.5
- เป็นบุตรชาวประมงที่บิดาหรือมารดาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง
เกณฑคัดเลือก
- ใช้คะแนน GAT PAT1  PAT2
รายละเอียด  http://www.fish.ku.ac.th/pdf/EDU2556-01.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า