1.10.2556

รับตรง โดยวิธีพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2556รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ 3 โครงการ ได้แก่


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า