1.23.2556

รับตรง การบริหารการบิน ม.นครพนม ศูนย์กรุงเทพ 2556


 ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร ม.นครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและโท ดังนี้
                    1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขาการบริหารการบิน ค่าเทอมปริญญาตรี 4 ปี จำนวนเงิน 180,000 บาท  แบ่งจ่ายเป็นเวลา 7 เทอม  ( ปี 1 ต้องไปเรียนศูนย์ นครพนม  ปี 2-4 กลับมาเรียนศูนย์กรุงเทพ )
                    2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ค่าเทอมจากเดิมในรายละเอียดโบร์ชัวร์ 240,000 บาท ลดลงเหลือ 180,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นเวลา 4 เทอม
                   **โดยทั้งสองหลักสูตรจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม**
                   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณผกายพัชร์ เจริญพันธ์ โทรศัพท์  088-013-5766, คุณนพรัตน์ รัตนโกเศศ โทรศัพท์  081-9291856 02-576-1371, 02-576-1361 โทรสาร  02-982-2251

Link: รายละเอียดหลักสูตรพร้อมใบสมัคร

กิจกรรม
วัน /เดือน /ปี
สถานที่
จำหน่ายใบสมัคร
15 ม.ค.-20 มี.ค. 2556
-ทาง Website: http://www.npu.ac.th-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ  088-013-5766, 081-929-1856 และ  02-576-1371,1361
รับสมัคร
15 ม.ค.-20 มี.ค. 2556
-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ  088-013-5766 , 081-929-1856 และ  02-576-1371,1361
- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6
ชำระเงินค่าสมัคร
15 ม.ค.-20 มี.ค. 2556
- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6
-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ  088-013-5766, 081-929-1856 และ  02-576-1371,1361
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
21 มี.ค. 2556
-ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6
สอบสัมภาษณ์ และสอบทักษะภาษาอังกฤษ
23-24 มี.ค. 2556
-ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th
- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
28 มี.ค. 2556
-ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6
รายงานตัว และขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา
1-5 เม.ย. 2556
- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6
ชำระค่าลงทะเบียนเรียน
17 เม.ย. – 15 พ.ค. 2556
- ณ อาคาร นคร ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 6
-ติดต่อศูนย์กรุงเทพฯ  088-013-5766, 081-929-1856 และ  02-576-1371,1361
เปิดภาคการศึกษา
เดือนมิถุนายน 2556
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม       
หมายเหตุ : แม้ว่าจะหมดเวลาการสมัครผ่านระบบออนไลน์ แต่ก็ยังคงรับสมัครต่อเนื่องต่อไป เพียงแต่ดาวร์โหลดใบสมัคร http://www.npu.ac.th  พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  และติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน (คุณผกายพัชร์)  088-013-5766, (คุณนพรัตน์)  081-929-1856 และ  02-576-1371,1361
ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร : มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ  เลขที่ 99/349อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
เว็บไซต์  http://www.npu.ac.th/bkk/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า