1.21.2556

รับตรง ม.อุบลราชธานี ขยายโอกาสทางการศึกษา 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 ปวช. และปวส. ในปีการศึกษา 2555 นี้เท่านั้น
- รับสมัครระหว่าง 17 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2556
- สอบสัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2556
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2556
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 21 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556
รายละเอียดดังนี้
1.คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 230 คน
เงื่อนไข
1) มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 2.50 ขึ้นไป ค่าน้ำหนัก 30 % และจะต้องมีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน เฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีค่าเฉลี่ยกลุ่มดังกล่าวเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00 ขึ้นไป
3) มีคะแนน GAT 25 % PAT2 45 %
- สาขาพืชไร่ พืชสวนและสัตวศาสตร์ จำนวน 150 คน
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 40 คน
- สาขาประมง จำนวน 40 คน
2. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 125 คน
เงื่อนไข
1) มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป และมีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม และภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน เฉลี่ยขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป ให้ค่าน้ำหนัก 10 %
2) มีคะแนน GAT 40 %
3) มีผลการสอบสัมภาษณ์ ค่าน้ำหนัก 50 %
- สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 30 คน
- สาขาการท่องเที่ยว จำนวน 10 คน
- สาขาการพัฒนาสังคม จำนวน 30 คน
- สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร จำนวน 10 คน
- สาขาภาษาญี่ปุ่นและกรสื่อสาร จำนวน 25 คน
- สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 20 คน
3. คณศิลปประยุกต์และการออกแบบ จำนวน 70 คน
- สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 70 คน
เงื่อนไข
1) มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป ค่าน้ำหนัก 20 %
2) มีคะแนน GAT 40 % และ PAT76 40 % 
4. คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 290 คน
เงื่อนไข
1) มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป ยกเว้น สาขาการเงินมีคะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.20 ขึ้นไป ค่าน้ำหนัก 10 %
2) มีคะแนน GAT 40 % และ PAT1 50 % ยกเว้น สาขาการจัดการการโรงแรม ใช้เฉพาะคะแนน GAT 90 %
- สาขาการจัดการธุรกิจ จำนวน 80 คน
- สาขาการตลาด จำนวน 30 คน
- สาขาการจัดการการโรงแรม จำนวน 40 คน
- สาขาการเงินและการธนาคาร จำนวน 40 คน
- สาขาการบัญชี จำนวน 50 คน
- สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 10 คน
5. คณะนิติศาสตร์ จำนวน 150 คน (มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ขั้นต่ำ 2.00 ขึ้นไป มีคะแนนตามเงื่อนไข สายวิทย์และสายศิลป์)
- สาขานิติศาสตร์ จำนวน 150 คน
สายวิทย์ : ใช้คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 50 % และ PAT71,72 ค่าน้ำหนัก 50 % ,
สายศิลป์ : ใช้คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 50 % และ PAT 77-82 ค่าน้ำหนัก 50 % (ต้องมีคะแนนทดสอบในกลุ่มวิชา 77-82 จำนวน 1 รายวิชา )
ห้ามผู้สมัครสมัครเลือกทั้งกลุ่มสายวิทย์ และสายศิลป์ ในสาขานิติศาสตร์เหมือนกัน 
เว็บไซต์  http://www.entry.ubu.ac.th/   ( บางครั้งก็เข้าไม่ได้ )

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า