1.29.2556

โครงการปกติ-โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ ปราจีนบุรี 2556


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการปกติ และโควตาโรงเรียนเครือข่าย
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
-พัฒนาผลิตพันฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า